Rettshjelpen.no

lars-haugenCand.jur. Lars Haugen
Er nettstedet til Advokat Haugen. Vi har betydelig spisskompetanse innen området trygderett, samt også innen flere viktige områder. Vi har i tillegg bedriftsøkonom fra BI og har jobbet mye i skjæringspunktet mellom jus og økonomi.

Cand.jur. Lars Haugen har spesialfag innenfor Odels- og åsetesrett fra Universitetet i Oslo (UiO).
Han har erfaring fra Rikstrygdeverket (Pensjonskontoret). Erfaring som trygdesjef, samt betydelig erfaring fra Riksrevisjonen (kontroll med statlige selskaper og banker; Norges Bank, NSB m.v.).

Han har mao lang erfaring fra mange ulike områder, med bl.a. erfaring fra stat og kommune som gjør at "myndighetskontakt" også er et spesialområde.

 

Tidlig kontakt er viktig

Advokat Lars Haugen har lang erfaring når det gjelder juridisk rådgivning og bistand. Det er viktig å kontakte en rettshjelper så snart du står overfor en tvistesituasjon eller ønsker rimelig juridisk avklaring.

" Som rettshjelper bestreber vi oss på å løse tvister og konflikter ved å unngå å ta disse opp for domstolene. Rettsaker er oftest meget slitsomme og skaper mye vondt blod. Samtidig kan det lett koste mer enn det smaker. "

Praktisk erfaring viser at de fleste rettslige konfikter kan løses uten rettsak.

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Webløsning ©2006-2014 av Web Norge