trygderett

Trygderett, med sine mange ytelser, er et område som i dag berører stadig flere.
Dessverre skjer det at du ikke får det du har krav på!

Ytelsene omfatter bl.annet:

 
 • uførepensjon
 • sykepenger
 • attføring
 • yrkesskade
 • pleiepenger
 • båretransport
 • gravferdsstønad
 • dagpenger
 • omsorgspenger
 • rehabiliteringspenger
 • grunnstønad
 • hjelpestønad
 • tilleggsstønad
 • ledighetstrygd

og andre former for trygdemessige ytelser.

I tillegg kommer ytelser etter Kontantstøtteloven, Lov om statens pensjonskasse, Lov om pensjonstrygd for sjøfolk, Barnetrygdloven m.m.

 

Kan vi få lov å hjelpe deg?

trygderett
 • Vi kan gi deg rimelige råd om dine trygdemessige rettigheter, hjelpe deg til å utforme søknader og bidra med å få fortgang i saksbehandlingstiden.
 • Dersom du har fått avslag på en søknad, kan vi bistå deg med klager og anker - samt privatøkonomisk rådgivning.
 • Fri rettshjelp
  Husk at dersom du får medhold i en klage og omgjort et vedtak, så vil ofte det offentlige dekke utgiftene dine til juridisk rådgivning og rettshjelp.
 • Har du spørsmål?
  Ta uforpliktende kontakt på telefon 95 18 25 28 eller send oss en mail tilDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for hurtig svar. Vi vet at langt fra alle får den hjelp de er berettiget til. Derfor hjelper vi deg. Ring oss i dag.
  Det er uforpliktende og kostnadsfritt med den første kontakt.
 • Du er ikke alene!
  Ikke tro du er den eneste som går rundt med uløste problemer. Unngå å bekymre deg - ta uforpliktende kontakt meg.
  Din første kontakt i dag kan raskt avklare dine økonomiske rettigheter, og bidra til at du får gjennomslag for dine trygdemessige rettigheter.
  Vi har spesialkompetanse innen trygderett, og ved å kontakte oss først vil du raskt kunne oppnå dine økonomiske rettigheter. Spør meg!
 • Er du pårørende?
  Dessverre skjer det at eldre og pleietrengende ikke får det tjenestetilbudet de etter lovverket har krav på mht sykehjem, avlastning etc. Det er heller ikke sjeldent at syke barn og deres foreldre ikke får den hjelp, støtte, avlastning, spesialtilbud etc som de juridisk er berettiget til.
 • Opplever du dette - som pårørende?
  Da bør du ta uforpliktende kontakt med meg.
  Muligheten for at vi kan helpe er stor.
  Send oss en Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring oss på 95 18 25 28. 

 

Ovennevnte ytelser

Er dette områder som kanskje gjelder deg?
Ikke gå rundt og slit med tvil! Det koster ingen ting å kontakte oss.
Ta uforpliktende kontakt med oss. Der er meget mulig at vi kan hjelpe deg.

 

Trygderådgivning for enkeltmannsforetak

For enkeltmannsforetak er det slik at en ikke betaler inn arbeidsgiveravgift/trygdeavgifter etc. Det innebærer at en står uten rettigheter til ledighetstrygd.
Enkelte synes det er et viktig poeng å være nullskatteyter. 
Man ber sin regnskapsfører om å bidra til dette og lykkes. Konsekvensene kan bli økonomisk meget tragiske for deg dersom du må "førtidspensjonere" deg til minstepensjon.

Les mer om pensjonsrådgivning her.

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Webløsning ©2006-2014 av Web Norge